نمایش 1–50 از 57 نتیجه

سایر ای سی ها

تقویت کننده عملیاتی دو کاناله MCP6002I

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: تقویت کننده عملیاتی دو کاناله MCP6002I
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 12 × 12 سانتیمتر

آی سی دیکودر 4 به 16 لچ دار CD4514BE

موجود در انبار

280,000 تومان
کد محصول: آی سی دیکودر 4 به 16 لچ دار CD4514BE
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 32 × 16 × 5 سانتیمتر

آی سی اشمیت تریگر TC4584BP

موجود در انبار

105,000 تومان
کد محصول: آی سی اشمیت تریگر TC4584BP
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی سوئیچ آنالوگ TC9153P

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: TC9153P
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 × 5 سانتیمتر

ULN2003A

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: ULN2003A
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 × 20 سانتیمتر

ULN2003A (SMD Narrow)

موجود در انبار

95,000 تومان
کد محصول: ULN2003A (SMD Narrow)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 15 × 10 سانتیمتر

ULN2004A

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: ULN2004A
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 × 20 سانتیمتر

ULN2004AN

موجود در انبار

130,000 تومان
کد محصول: ULN2004AN
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 × 20 سانتیمتر

ULN2004APG

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: ULN2004APG
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 × 20 سانتیمتر

آشکار ساز ولتاژ R3112N211C (SMD)

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آشکار ساز ولتاژ R3112N211C (SMD)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 6 سانتیمتر

آمپلی فایر A7840

موجود در انبار

275,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر A7840
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

آمپلی فایر MC4580

موجود در انبار

58,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر MC4580
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 5 سانتیمتر

آمپلی فایر TBA750A

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر TBA750A
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 10 سانتیمتر

آی سی C32 (SMD)

موجود در انبار

55,000 تومان
کد محصول: آی سی C32 (SMD)
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 10 × 10 × 5 سانتیمتر

آی سی HEF4104BP

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: آی سی HEF4104BP
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی LB1257

موجود در انبار

95,000 تومان
کد محصول: آی سی LB1257
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی MC14001BCP

موجود در انبار

98,000 تومان
کد محصول: آی سی MC14001BCP
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی T5004

موجود در انبار

100,000 تومان
کد محصول: آی سی T5004
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 6 سانتیمتر

آی سی UC2844BDG (SMD Narrow)

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آی سی UC2844BDG (SMD Narrow)
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 20 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی امپلی فایر C251C

موجود در انبار

750,000 تومان
کد محصول: آی سی امپلی فایر C251C
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی بک لایت ال ای دی TPS61165

موجود در انبار

155,000 تومان
کد محصول: آی سی بک لایت ال ای دی TPS61165
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 10 × 10 × 5 سانتیمتر

آی سی بیس باند MDM9615M (SMD)

موجود در انبار

25,000 تومان
کد محصول: آی سی بیس باند MDM9615M (SMD)
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 10 × 10 × 5 سانتیمتر

آی سی پی دبلو ام STR A6053M

اتمام موجودی

220,000 تومان
کد محصول: آی سی پی دبلو ام STR A6053M
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی پی دبلیو ام SG3525A

موجود در انبار

125,000 تومان
کد محصول: آی سی پی دبلیو ام SG3525A
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 22 × 15 × 10 سانتیمتر

آی سی تقویت کننده TL064CN

موجود در انبار

56,000 تومان
کد محصول: آی سی تقویت کننده TL064CN
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی رسیور A244D

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: آی سی رسیور A244D
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی فرستنده و گیرنده ST232C (SMD Wide)

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آی سی فرستنده وگیرنده ST232C (SMD Wide)
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 6 سانتیمتر

آی سی فلیپ فلاپ CD4013B

اتمام موجودی

45,000 تومان
کد محصول: آی سی فلیپ فلاپ CD4013B
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 5 سانتیمتر

آی سی کامپراتور HA17393A

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: آی سی کامپراتور HA17393A
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 10 × 12 سانتیمتر

آی سی کانورتر ACT4060A

اتمام موجودی

100,000 تومان
کد محصول: آی سی کانورتر ACT4060A
وزن 4060 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 6 سانتیمتر

آی سی کلید برق چهار کاناله هوشمند BTS712N1

موجود در انبار

385,000 تومان
کد محصول: آی سی کلید برق چهار کاناله هوشمندBTS712N1
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 5 سانتیمتر

آی سی ورتیکال STV9302A

اتمام موجودی

150,000 تومان
کد محصول: آی سی ورتیکال STV9302A
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 × 6 سانتیمتر

آی سی ورتیکال TDA4863AJ

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: آی سی ورتیکال TDA4863AJ
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 30 × 15 × 10 سانتیمتر

آی سیA1201

موجود در انبار

60,000 تومان
کد محصول: آی سیA1201
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی تقویت کننده LMH6644 MA (SMD Narrow)

موجود در انبار

180,000 تومان
کد محصول: آی سی تقویت کننده LMH6644 MA (SMD Narrow)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 12 × 5 سانتیمتر

بافر ULN2803AFWG (smd)

موجود در انبار

49,000 تومان
کد محصول: بافر ULN2803AFWG (smd)
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 6 سانتیمتر

پی دبلو ام TL494I (SMD Narrow)

موجود در انبار

70,000 تومان
کد محصول: پی دبلو ام TL494I (SMD Narrow)
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 6 سانتیمتر

پی دبلیو ام KA3525A

موجود در انبار

74,000 تومان
کد محصول: پی دبلیو ام KA3525A
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

پی دبلیو ام SG3525A

اتمام موجودی

65,000 تومان
کد محصول: پی دبلیو ام SG3525A
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 10 سانتیمتر

پی دبلیو ام SG3846DW (SMD)

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: پی دبلیو ام SG3846DW (SMD)
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 22 × 15 × 5 سانتیمتر

ترانزیستور IR2411

موجود در انبار

96,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور اری IR2411
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 10 سانتیمتر

ترانزیستور آریی ULN2803APG

موجود در انبار

56,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور آریی ULN2803APG
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

ترانزیستور اریی M54539P

موجود در انبار

46,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور اریی M54539P
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 10 سانتیمتر

تقویت کننده OP177

موجود در انبار

85,000 تومان
کد محصول: تقویت کننده OP177
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 5 سانتیمتر

دارلینگتون ULN2003AN

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: دارلینگتون ULN2003AN

رسیور 75ALS193 (SMD Narrow)

موجود در انبار

100,000 تومان
کد محصول: رسیور 75ALS193 (SMD Narrow)
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 20 × 12 × 6 سانتیمتر

سوئیچینگ ICE1PCS01

موجود در انبار

71,000 تومان
کد محصول: سوئیچینگ ICE1PCS01
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

شمارنده باینری HEF4060BT

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: شمارنده باینری HEF4060BT
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 15 × 5 سانتیمتر