نمایش 1–50 از 219 نتیجه

مکانیک جامدات

اشپیل سنجاقی 1.5 و طول 30 میلیمتر

موجود در انبار

7,000 تومان
کد محصول: اشپیل سنجاقی 1.5 و طول 30 میلیمتر
وزن 3 کیلوگرم
ابعاد 30 × 1.5 × 8 سانتیمتر

اشپیل سوزنی 3 طول 54 میلیمتر

موجود در انبار

8,000 تومان
کد محصول: اشپیل سوزنی 3 طول 54 میلیمتر
وزن 3 کیلوگرم
ابعاد 54 × 3 سانتیمتر

اشپیل سوزنی قطر 2 طول 29 میلیمتر

موجود در انبار

5,000 تومان
کد محصول: اشپیل سوزنی قطر 2 طول 29 میلیمتر
وزن 2 کیلوگرم
ابعاد 29 × 2 سانتیمتر

بست فلزی ایستاده خازن قطر 75 میلیمتر

اتمام موجودی

40,000 تومان
کد محصول: بست فلزی ایستاده خازن قطر 75 میلیمتر
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 80 × 20 سانتیمتر

بلبرینگ 6203 ZZ

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: بلبرینگ 6203 ZZ
وزن 70 کیلوگرم
ابعاد 40 × 12 سانتیمتر

بلبرینگ 686ZZ

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: بلبرینگ 686ZZ
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 6 سانتیمتر

بوش فسفر برنجی طول 25 قطر 11.2 سوراخ 6 میلیمتر

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: بوش فسفر برنجی طول 25 قطر 11.2 سوراخ 6 میلیمتر
وزن 12 کیلوگرم
ابعاد 25 × 11.2 سانتیمتر

پایه پیچی 40 قطر پیچ M8

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: پایه پیچی 40 قطر پیچ M8
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 60 × 40 سانتیمتر

پایه مفصلی تردمیل باشگاهی پیچ M16 ارتفاع 145و کف 100 میلیمتر

موجود در انبار

350,000 تومان
کد محصول: پایه مفصلی تردمیل باشگاهی پیچ M16 ارتفاع 145و کف 100 میلیمتر
وزن 500 کیلوگرم
ابعاد 146 × 100 سانتیمتر

پیچ خروسکی M10*35

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی M10*35
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 63 × 46 سانتیمتر

پیچ خروسکی M8 تمام رزوه 3 سانتیمتر

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی M8 تمام رزوه 3 سانتیمتر
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 50 × 50 سانتیمتر

پیچ خروسکی M8 تمام رزوه طول 5 سانتیمتر

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی M8 تمام رزوه طول 5 سانتیمتر
وزن 55 کیلوگرم
ابعاد 70 × 50 سانتیمتر

پیچ خروسکی M8*20

موجود در انبار

70,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی M8*20
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 35 × 42 سانتیمتر

پیچ خروسکی M8*52

موجود در انبار

95,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی M8*52
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 70 × 50 سانتیمتر

پیچ خروسکی روپیچ تو پیچ M16*M6*32

موجود در انبار

180,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی روپیچ تو پیچ M16*M6*32
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 65 × 59 سانتیمتر

پیچ خروسکی قلابی M8*100

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی قلابی M8*100
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 130 × 48 سانتیمتر

پیچ دسته اهرمی آلومینومی M10*50

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: پیچ دسته اهرمی آلومینومی M10*50
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 80 × 20 × 70 سانتیمتر

پیچ ضامن فنری قطر پیچ 14 میلیمتر مدل (B)

اتمام موجودی

250,000 تومان
کد محصول: پیچ ضامن فنری قطر پیچ 14 میلیمتر مدل (B)
وزن 70 کیلوگرم
ابعاد 78 × 28 سانتیمتر

پیچ ضامن فنری قطر پیچ 20 میلیمتر قفل شونده

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: پیچ ضامن فنری قطر پیچ 20 میلیمتر قفل شونده
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 57 × 35 سانتیمتر

پین 10 لبه دار طول 50 میلیمتر اشپیل خور

موجود در انبار

62,000 تومان
کد محصول: پین 10 لبه دار طول 50 میلیمتر اشپیل خور
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 50 × 15 سانتیمتر

پین 45*10 آهنی

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: پین 45*10 آهنی
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 50 × 13 سانتیمتر

پین 8 دو سر خار خور طول 25 میلیمتر

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: پین 8 دو سر خار خور طول 25 میلیمتر
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 25 × 8 سانتیمتر

پین 8 دور سر خار خور طول 52 میلیمتر

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: پین 8 دور سر خار خور طول 52 میلیمتر
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 58 × 8 سانتیمتر

پین 8 لبه دار طول 110 میلیمتر اشپیل خور

موجود در انبار

82,000 تومان
کد محصول: پین 8 لبه دار طول 110 میلیمتر اشپیل خور
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 110 × 15 سانتیمتر

پین 8 لبه دار طول 63 میلیمتر اشپیل خور

موجود در انبار

55,000 تومان
کد محصول: پین 8 لبه دار طول 63 میلیمتر اشپیل خور
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 63 × 15 سانتیمتر

پین 8 لبه دار و خار خور طول 25 میلیمتر

موجود در انبار

10,000 تومان
کد محصول: پین 8 لبه دار و خار خور طول 25 میلیمتر
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 25 × 8 سانتیمتر

پین 8 لبه دار و خار خور طول 60 میلیمتر

موجود در انبار

12,000 تومان
کد محصول: پین 8 لبه دار و خار خور طول 60 میلیمتر
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 60 × 8 سانتیمتر

پین 8 لبه دار و خار خور طول 70 میلیمتر نوک تیز پخ دار

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: پین 8 لبه دار و خار خور طول 70 میلیمتر نوک تیز پخ دار
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 70 × 15 سانتیمتر

پین 9.5 لبه دار سر گرد و طول 35 میلیمتر

موجود در انبار

10,000 تومان
کد محصول: پین 9.5 لبه دار سر گرد و طول 35 میلیمتر
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 35 × 10 سانتیمتر

پین 9.5 لبه دار طول 55 میلیمتر اشپیل خور

موجود در انبار

55,000 تومان
کد محصول: پین 9.5 لبه دار طول 55 میلیمتر اشپیل خور
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 55 × 15 سانتیمتر

تسمه شیاری 10pk1150

موجود در انبار

300,000 تومان
کد محصول: تسمه شیاری 10pk1150
وزن 200 کیلوگرم
ابعاد 1190 × 14 × 4 سانتیمتر

تسمه شیاری 171J سه شیار

موجود در انبار

200,000 تومان
کد محصول: تسمه شیاری 171J سه شیار
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 200 × 10 × 10 سانتیمتر

تسمه شیاری 465PK

موجود در انبار

500,000 تومان
کد محصول: تسمه شیاری 465PK
وزن 800 کیلوگرم
ابعاد 500 × 40 × 30 سانتیمتر

تسمه شیاری 6PK1199

اتمام موجودی

300,000 تومان
کد محصول: تسمه شیاری 6PK1199
وزن 800 کیلوگرم
ابعاد 1199 × 12 × 3 سانتیمتر

جک تلسکوپی دستی طول 59.5 کورس 47 سانتیمتر ضامن دار

اتمام موجودی

600,000 تومان
کد محصول: جک تلسکوپی دستی طول 59.5 کورس 47 سانتیمتر ضامن دار
وزن 1200 کیلوگرم
ابعاد 600 × 30 × 90 سانتیمتر

جک گازی 1500 نیوتن طول 62 سانتیمتر

موجود در انبار

900,000 تومان
کد محصول: جک گازی 1500 نیوتن طول 62 سانتیمتر-1
وزن 1200 کیلوگرم
ابعاد 70 × 30 سانتیمتر

جک گازی 400 نیوتن طول 68 سانتیمتر

موجود در انبار

880,000 تومان
کد محصول: جک گازی 400 نیوتن طول 68 سانتیمتر
وزن 1200 کیلوگرم
ابعاد 70 × 30 سانتیمتر

چرخدنده تفلونی قطر 29 میلیمتر سوراخ بیضی

موجود در انبار

750,000 تومان
کد محصول: چرخدنده تفلونی قطر 29 میلیمتر سوراخ بیضی
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 29 × 6 سانتیمتر