در حال نمایش 20 نتیجه

ضربه گیر

پیچ ضربه گیر قابل تنظیم M6 طول 50

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: پیچ ضربه گیر قابل تنظیم M6 طول 50
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 100 × 25 سانتیمتر

ضربه گیر 15 سانت M5 مدل I

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر 15 سانت M5 مدل I
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 60 × 25 سانتیمتر

ضربه گیر 17*17 میلیمتر پیچ M6 (یک سر پیچ)

موجود در انبار

65,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر 17*17 میلیمتر پیچ M6 (یک سر پیچ)
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 40 × 25 سانتیمتر

ضربه گیر 25*25 میلیمتر مکعبی یک سر پیچ M8

موجود در انبار

60,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر 25*25 میلیمتر مکعبی یک سر پیچ M8
وزن 60 کیلوگرم
ابعاد 30 × 30 × 50 سانتیمتر

ضربه گیر دسته موتور لوله ایی

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر دسته موتور لوله ایی
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 50 × 30 سانتیمتر

ضربه گیر زیر تخته تردمیل 20 * 25 میلیمتر پیچ M6

موجود در انبار

65,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر زیر تخته تردمیل 20 * 25 میلیمتر پیچ M6
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 70 × 30 سانتیمتر

ضربه گیر زیر تخته تردمیل 25 * 20 میلیمتر پیچ M6

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر زیر تخته تردمیل 25 * 20 میلیمتر پیچ M6
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 70 × 30 سانتیمتر

ضربه گیر زیر تخته تردمیل 30*30 میلیمتر پیچ M8 مدل R

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر زیر تخته تردمیل 30*30 میلیمتر پیچ M8 مدل R
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 60 × 30 سانتیمتر

ضربه گیر زیر تخته تردمیل 25 *20 میلیمتر (لاستیکی)

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر زیر تخته تردمیل 25 *20 میلیمتر (لاستیکی)
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 20 × 30 سانتیمتر

ضربه گیر زیر تخته تردمیل مدل A

اتمام موجودی

450,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر زیر تخته تردمیل مدل A
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 60 × 30 سانتیمتر

ضربه گیر زیر تخته تردمیل مدل B

اتمام موجودی

40,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر زیر تخته تردمیل مدل B
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 50 × 30 سانتیمتر

ضربه گیر زیر تخته تردمیل مدل C

اتمام موجودی

40,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر زیر تخته تردمیل مدل C
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 20 × 30 سانتیمتر

ضربه گیر زیر تخته تردمیل مدل E

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر زیر تخته تردمیل مدل E
وزن 150 کیلوگرم
ابعاد 120 × 30 × 50 سانتیمتر

ضربه گیر زیر تخته تردمیل مدل G

اتمام موجودی

40,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر زیر تخته تردمیل مدل G
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 50 × 30 سانتیمتر

ضربه گیر طول 15*17 دو سر پیچ M5

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر طول 15*17 دو سر پیچ M5
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 50 × 15 سانتیمتر

ضربه گیر طول 15*22 دو سر پیچ M5

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر طول 15*22 دو سر پیچ M5
وزن 35 کیلوگرم
ابعاد 50 × 15 سانتیمتر

ضربه گیر طول 15*30 دو سر پیچ M5

موجود در انبار

60,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر طول 15*30 دو سر پیچ M5
وزن 35 کیلوگرم
ابعاد 50 × 15 سانتیمتر

ضربه گیر زیر تخته تردمیل 25 * 30 میلیمتر پیچ M8

موجود در انبار

85,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر زیر تخته تردمیل 25 * 30 میلیمتر پیچ M8
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 50 × 25 سانتیمتر

ضربه گیر لاستیکی 35*20 یک سر پیچ M10

اتمام موجودی

45,000 تومان
کد محصول: ضربه گیر لاستیکی 35*20 یک سر پیچ M10
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 50 × 30 سانتیمتر