در حال نمایش 24 نتیجه

پایه های فلزی / پلاستیکی

پایه پیچی 40 قطر پیچ M8

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: پایه پیچی 40 قطر پیچ M8
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 60 × 40 سانتیمتر

پایه مفصلی تردمیل باشگاهی پیچ M16 ارتفاع 145و کف 100 میلیمتر

موجود در انبار

350,000 تومان
کد محصول: پایه مفصلی تردمیل باشگاهی پیچ M16 ارتفاع 145و کف 100 میلیمتر
وزن 500 کیلوگرم
ابعاد 146 × 100 سانتیمتر

پایه پیچی M10

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: پایه پیچی M10
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 40 × 50 سانتیمتر

پایه پیچی M8 طول 3 سانتیمتر

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: پایه پیچی M8 طول 3 سانتیمتر
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 40 × 25 سانتیمتر

پایه پیچی M8 طول 3.5 سانتیمتر

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: پایه پیچی M8 طول 3.5 سانتیمتر
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 40 × 30 سانتیمتر

پایه فلزی مدلA

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: پایه فلزی مدلA
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 60 × 40 × 10 سانتیمتر

پایه لاستیکی چهار ضلعی 48*38*10میلمتر

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی چهار ضلعی 48*38*10میلمتر
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 50 × 40 × 10 سانتیمتر

پایه لاستیکی چهار ضلعی 50*20*15میلمتر

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی چهار ضلعی 50*20*15میلمتر
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 50 × 20 × 15 سانتیمتر

پایه لاستیکی چهار ضلعی 80*25*10میلیمتر

اتمام موجودی

35,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی چهار ضلعی 80*25*10میلیمتر
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 80 × 30 × 10 سانتیمتر

پایه لاستیکی چهار ضلعی دستگاه

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی چهار ضلعی دستگاه
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 40 × 40 × 10 سانتیمتر

پایه لاستیکی چهار ضلعی رو لوله ایی 40*32*9 میلیمتر

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی چهار ضلعی رو لوله ایی 40*32*9 میلیمتر
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 40 × 40 × 10 سانتیمتر

پایه لاستیکی رو لوله ایی قطر 30 ارتفاع 10 میلیمتر

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی رو لوله ایی قطر 30 ارتفاع 10 میلیمتر
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 15 × 30 سانتیمتر

پایه لاستیکی رو لوله ایی قطر 32 ارتفاع 15 میلیمتر

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی رو لوله ایی قطر 32 ارتفاع 15 میلیمتر
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 15 × 40 سانتیمتر

پایه لاستیکی قطر 30 ارتفاع 15 میلیمتر

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی قطر 30 ارتفاع 15 میلیمتر
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 20 × 35 سانتیمتر

پایه لاستیکی قطر 36 طول 9 میلیمتر

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی قطر 36 طول 9 میلیمتر
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 10 × 40 سانتیمتر

پایه لاستیکی قطر 40 ارتفاع 16میلیمتر

موجود در انبار

32,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی قطر 40 ارتفاع 16میلیمتر
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 سانتیمتر

پایه لاستیکی قطر 45 ارتفاع 26 میلیمتر

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: پایه لاستیکی قطر 45 ارتفاع 26 میلیمتر
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 30 × 50 سانتیمتر

پایه مهره دار قطر38 ارتفاع 17 میلیمتر

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: پایه مهره دار قطر38 ارتفاع 17 میلیمتر
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 سانتیمتر