در حال نمایش 14 نتیجه

پین/ اشپیل

اشپیل سنجاقی 1.5 و طول 30 میلیمتر

موجود در انبار

7,000 تومان
کد محصول: اشپیل سنجاقی 1.5 و طول 30 میلیمتر
وزن 3 کیلوگرم
ابعاد 30 × 1.5 × 8 سانتیمتر

اشپیل سوزنی 3 طول 54 میلیمتر

موجود در انبار

8,000 تومان
کد محصول: اشپیل سوزنی 3 طول 54 میلیمتر
وزن 3 کیلوگرم
ابعاد 54 × 3 سانتیمتر

اشپیل سوزنی قطر 2 طول 29 میلیمتر

موجود در انبار

5,000 تومان
کد محصول: اشپیل سوزنی قطر 2 طول 29 میلیمتر
وزن 2 کیلوگرم
ابعاد 29 × 2 سانتیمتر

پین 10 لبه دار طول 50 میلیمتر اشپیل خور

موجود در انبار

62,000 تومان
کد محصول: پین 10 لبه دار طول 50 میلیمتر اشپیل خور
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 50 × 15 سانتیمتر

پین 45*10 آهنی

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: پین 45*10 آهنی
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 50 × 13 سانتیمتر

پین 8 دو سر خار خور طول 25 میلیمتر

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: پین 8 دو سر خار خور طول 25 میلیمتر
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 25 × 8 سانتیمتر

پین 8 دور سر خار خور طول 52 میلیمتر

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: پین 8 دور سر خار خور طول 52 میلیمتر
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 58 × 8 سانتیمتر

پین 8 لبه دار طول 110 میلیمتر اشپیل خور

موجود در انبار

82,000 تومان
کد محصول: پین 8 لبه دار طول 110 میلیمتر اشپیل خور
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 110 × 15 سانتیمتر

پین 8 لبه دار طول 63 میلیمتر اشپیل خور

موجود در انبار

55,000 تومان
کد محصول: پین 8 لبه دار طول 63 میلیمتر اشپیل خور
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 63 × 15 سانتیمتر

پین 8 لبه دار و خار خور طول 25 میلیمتر

موجود در انبار

10,000 تومان
کد محصول: پین 8 لبه دار و خار خور طول 25 میلیمتر
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 25 × 8 سانتیمتر

پین 8 لبه دار و خار خور طول 60 میلیمتر

موجود در انبار

12,000 تومان
کد محصول: پین 8 لبه دار و خار خور طول 60 میلیمتر
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 60 × 8 سانتیمتر

پین 8 لبه دار و خار خور طول 70 میلیمتر نوک تیز پخ دار

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: پین 8 لبه دار و خار خور طول 70 میلیمتر نوک تیز پخ دار
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 70 × 15 سانتیمتر

پین 9.5 لبه دار سر گرد و طول 35 میلیمتر

موجود در انبار

10,000 تومان
کد محصول: پین 9.5 لبه دار سر گرد و طول 35 میلیمتر
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 35 × 10 سانتیمتر

پین 9.5 لبه دار طول 55 میلیمتر اشپیل خور

موجود در انبار

55,000 تومان
کد محصول: پین 9.5 لبه دار طول 55 میلیمتر اشپیل خور
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 55 × 15 سانتیمتر