در حال نمایش 7 نتیجه

تسمه دوچرخه ثابت

تسمه الپتیکال ، اسکی فضایی ، دوچرخه ثابت 1092PJ – 430J (شیاری)

موجود در انبار

کد محصول: تسمه الپتیکال ، اسکی فضایی ، دوچرخه ثابت 1092PJ - 430J (شیاری)
وزن 500 کیلوگرم
ابعاد 1029 سانتیمتر
made-in-the-country

تسمه الپتیکال ، اسکی فضایی ، دوچرخه ثابت 1118PJ – 440J (شیاری)

موجود در انبار

کد محصول: تسمه الپتیکال ، اسکی فضایی ، دوچرخه ثابت 1118PJ - 440J (شیاری)
وزن 500 کیلوگرم
ابعاد 1118 سانتیمتر
made-in-the-country

تسمه الپتیکال ، اسکی فضایی ، دوچرخه ثابت 1143PJ – 450J (شیاری)

موجود در انبار

کد محصول: تسمه الپتیکال ، اسکی فضایی ، دوچرخه ثابت 1143PJ - 450J (شیاری)
وزن 500 کیلوگرم
ابعاد 1143 سانتیمتر
made-in-the-country

تسمه الپتیکال، اسکی فضایی، دوچرخه ثابت 350J – 889PJ (شیاری)

موجود در انبار

کد محصول: تسمه الپتیکال، اسکی فضایی، دوچرخه ثابت 350J - 889PJ (شیاری)
وزن 200 کیلوگرم
ابعاد 889 سانتیمتر
made-in-the-country

تسمه دوچرخه ثابت 270J – 685PJ (شیاری)

موجود در انبار

285,000 تومان
کد محصول: تسمه دوچرخه ثابت 270J - 685PJ (شیاری)
وزن 200 کیلوگرم
ابعاد 400 × 20 سانتیمتر

تسمه دوچرخه ثابت 900*10 (کولری)

اتمام موجودی

100,000 تومان
کد محصول: تسمه دوچرخه ثابت 900*10 (کولری)
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 450 × 20 سانتیمتر

تسمه موتور تردمیل 290J – 737PJ (شیاری)

موجود در انبار

کد محصول: تسمه موتور تردمیل 290J - 737PJ (شیاری)
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 737 سانتیمتر
made-in-the-country