در حال نمایش 15 نتیجه

جک گازی ماشین

جک گازی 550 نیوتن طول 72 سانتیمتر

موجود در انبار

850,000 تومان
کد محصول: جک گازی 550 نیوتن طول 72 سانتیمتر
وزن 1500 کیلوگرم
ابعاد 73 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 27 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 27 سانتیمتر
وزن 900 کیلوگرم
ابعاد 280 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 36 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 36 سانتیمتر
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 370 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 37 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 37 سانتیمتر
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 380 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 44 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 44 سانتیمتر
وزن 1200 کیلوگرم
ابعاد 450 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 47 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 47 سانتیمتر
وزن 1200 کیلوگرم
ابعاد 48 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 53 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 53 سانتیمتر
وزن 1320 کیلوگرم
ابعاد 540 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 56 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 56 سانتیمتر
وزن 1500 کیلوگرم
ابعاد 560 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 63 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 63 سانتیمتر
وزن 1300 کیلوگرم
ابعاد 650 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 67 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 67 سانتیمتر
وزن 1350 کیلوگرم
ابعاد 680 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 68 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 68 سانتیمتر
وزن 1300 کیلوگرم
ابعاد 680 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 72 سانتیمتر

موجود در انبار

کد محصول: جک گازی طول 72 سانتیمتر
وزن 1300 کیلوگرم
ابعاد 730 × 30 سانتیمتر

جک گازی طول 137 سانتیمتر 1500 نیوتون

موجود در انبار

1,200,000 تومان
کد محصول: جک گازی طول 137 سانتیمتر 1500 نیوتون
وزن 1600 کیلوگرم
ابعاد 1370 × 30 سانتیمتر