در حال نمایش 5 نتیجه

درپوشپروفیل

درپوش انحنادار پروفیل 75*36

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: درپوش انحنادار پروفیل 7536
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 40 × 10 سانتیمتر

درپوش بیضی پروفیل 66*25

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: درپوش بیضی پروفیل 66*25
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 80 × 50 × 20 سانتیمتر

درپوش پروفیل 35*35

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: درپوش پروفیل 35*35
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 40 × 40 × 40 سانتیمتر

درپوش پروفیل طوسی 94*45

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: درپوش پروفیل طوسی 94*45
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 100 × 50 × 20 سانتیمتر

درپوش لبه دار لوله قطر 62

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: درپوش لبه دار لوله قطر 62
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 70 × 30 سانتیمتر