در حال نمایش 17 نتیجه

درپوش

درپوش پروفیل 45*22

موجود در انبار

35,000 تومان
کد محصول: درپوش پروفیل 45*22
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 60 × 40 × 15 سانتیمتر

درپوش پروفیل بیضی 65*26

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: درپوش پروفیل بیضی 65*26
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 70 × 50 × 40 سانتیمتر

درپوش داخل پروفیل 45*20

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: درپوش داخل پروفیل 45*20
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 45 × 20 × 10 سانتیمتر

درپوش داخل پروفیل 45*45

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: درپوش داخل پروفیل 45*45
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 50 × 50 × 40 سانتیمتر

درپوش داخل لوله قارچی قطر 22

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: درپوش داخل لوله قارچی قطر 22
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 60 × 40 سانتیمتر

درپوش داخل لوله قطر 14

موجود در انبار

25,000 تومان
کد محصول: درپوش داخل لوله قطر 14
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 40 × 15 سانتیمتر

درپوش داخل لوله قطر 20

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: درپوش داخل لوله قطر 20
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 20 × 10 سانتیمتر

درپوش داخل لوله قطر 35 مدل A

موجود در انبار

35,000 تومان
کد محصول: درپوش داخل لوله قطر 35 مدل A
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 50 × 40 × 10 سانتیمتر

درپوش داخل لوله قطر 35 مدل B

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: درپوش داخل لوله قطر 35 مدل B
وزن 4 کیلوگرم
ابعاد 40 × 10 سانتیمتر

درپوش سوراخ قطر 22

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: درپوش سوراخ قطر 22
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 سانتیمتر

درپوش سوراخ قطر 38

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: درپوش سوراخ قطر 38
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 40 × 10 سانتیمتر

درپوش سوراخ قطر 51

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: درپوش سوراخ قطر 51
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 55 × 10 سانتیمتر

درپوش گل پیچ و مهره M

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: درپوش گل پیچ و مهره M
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 40 × 10 سانتیمتر

درپوش گل پیچ و مهره M10

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: درپوش گل پیچ و مهره M10
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 40 × 15 سانتیمتر

درپوش گل پیچ و مهره M12

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: درپوش گل پیچ و مهره M12
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 10 سانتیمتر

درپوش گل پیچ و مهره M8

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: درپوش گل پیچ و مهره M8
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 سانتیمتر

درپوش گل پیچ و مهره M8 قطر 40

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: درپوش گل پیچ و مهره M8 قطر 40
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 40 × 15 سانتیمتر