در حال نمایش 27 نتیجه

شلنگ

زانویی 1.4 برنجی شیلنگ خور

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: زانویی 1.4 برنجی شیلنگ خور
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 30 × 13 × 30 سانتیمتر

شیلنگ پنوماتیک 5 لایه 4*6 نارنجی

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: شیلنگ پنوماتیک 5 لایه 4*6 نارنجی
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 100 × 6 سانتیمتر
made-in-the-country

فنر داخل شیلنگ جی فایو قطر 15 طول 110 سانتیمتر

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: فنر داخل شیلنگ جی فایو قطر 15 طول 110 سانتیمتر
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 110 × 12 سانتیمتر

فنر روی کابل فنری شیلنگ جی فایو طول حدود 1 متر

موجود در انبار

1,500,000 تومان
کد محصول: فنر روی کابل فنری شیلنگ جی فایو طول حدود 1 متر
وزن 400 کیلوگرم
ابعاد 1000 × 10 سانتیمتر

فیتینگ برنجی شیلنگ پنوماتیک 8 میلیمتر

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: فیتینگ برنجی شیلنگ پنوماتیک 8 میلیمتر
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 22 × 14 × 14 سانتیمتر

اتصال 6 تایی L لاستیکی پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور

موجود در انبار

550,000 تومان
کد محصول: اتصال 6 تایی L لاستیکی پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور
وزن 200 کیلوگرم
ابعاد 100 × 40 × 50 سانتیمتر

اتصال L پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور 42

اتمام موجودی

40,000 تومان
کد محصول: اتصال L پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور 42
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 40 × 50 × 10 سانتیمتر

اتصال L شیلنگ آبپاش خودرو

اتمام موجودی

10,000 تومان
کد محصول: اتصال L شیلنگ آبپاش خودرو
وزن 2 کیلوگرم
ابعاد 25 × 25 × 7 سانتیمتر

اتصال L شیلنگ صندلی ماساژور طول 22

اتمام موجودی

30,000 تومان
کد محصول: اتصال L شیلنگ صندلی ماساژور طول 22
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 30 × 10 سانتیمتر

اتصال پنج راهی شیلنگ صندلی ماساژور

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: اتصال پنج راهی شیلنگ صندلی ماساژور
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 70 × 40 × 10 سانتیمتر

اتصال چهار راهی شیلنگ صندلی ماساژور طول 54

موجود در انبار

85,000 تومان
کد محصول: اتصال چهار راهی شیلنگ صندلی ماساژور طول 54
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 50 × 40 × 10 سانتیمتر

اتصال چهار شیلنگ دسته صندلی ماساژور مدل A

موجود در انبار

800,000 تومان
کد محصول: اتصال چهار شیلنگ دسته صندلی ماساژور مدل A
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 120 × 50 × 40 سانتیمتر

اتصال دوتایی L پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور طول 32

اتمام موجودی

80,000 تومان
کد محصول: اتصال دوتایی L پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور طول 32
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 40 × 30 × 30 سانتیمتر

اتصال دوتایی پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور طول 40

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: اتصال دوتایی پایه دار شلنگ صندلی ماساژور طول 40
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 40 × 40 × 10 سانتیمتر

اتصال سه راهی Y شکل شیلنگ صندلی ماساژور 48

اتمام موجودی

55,000 تومان
کد محصول: اتصال سه راهی Y شکل شیلنگ صندلی ماساژور 48
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 50 × 25 × 10 سانتیمتر

اتصال سه راهی Y شکل شیلنگ صندلی ماساژور طول 42

اتمام موجودی

50,000 تومان
کد محصول: اتصال سه راهی Y شکل شیلنگ صندلی ماساژور طول 42
وزن 12 کیلوگرم
ابعاد 60 × 30 × 10 سانتیمتر

اتصال سه راهی شیلنگ صندلی ماساژور 40

اتمام موجودی

80,000 تومان
کد محصول: اتصال سه راهی شیلنگ صندلی ماساژور 40
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 40 × 40 × 10 سانتیمتر

اتصال سه راهی شیلنگ صندلی ماساژور طول 62

اتمام موجودی

85,000 تومان
کد محصول: اتصال سه راهی شیلنگ صندلی ماساژور طول 62
وزن 12 کیلوگرم
ابعاد 70 × 40 × 10 سانتیمتر

اتصال مستقیم پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور 40

اتمام موجودی

50,000 تومان
کد محصول: اتصال مستقیم پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور 40
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 40 × 10 × 40 سانتیمتر

اتصال مستقیم پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور 47

اتمام موجودی

40,000 تومان
کد محصول: اتصال مستقیم پایه دار شیلنگ صندلی ماساژور 47
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 50 × 20 × 10 سانتیمتر

رابط شیلنگ به مخزن

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: رابط شیلنگ به مخزن
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 50 × 25 سانتیمتر

شیلنگ L قطر 10 طول 20

موجود در انبار

25,000 تومان
کد محصول: شیلنگ L قطر 10 طول 20
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 30 × 30 × 10 سانتیمتر

شیلنگ جی فایو (G5) قطر 21 میلیمتر

موجود در انبار

کد محصول: شیلنگ جی فایو (G5) قطر 21 میلیمتر
وزن 1500 کیلوگرم
ابعاد 1000 × 22 سانتیمتر

شیلنگ فنری نمره 4 پلاستیکی طول 40 سانت

موجود در انبار

180,000 تومان
کد محصول: شیلنگ فنری نمره 4 پلاستیکی طول 40 سانت
وزن 70 کیلوگرم
ابعاد 100 × 50 سانتیمتر

قطعه اتصال شیلنگ به موتور جی فایو (G5) لاغری تفلونی

موجود در انبار

750,000 تومان
کد محصول: قطعه اتصال شیلنگ به موتور جی فایو (G5) لاغری تفلونی
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 80 × 90 سانتیمتر

نگهدارنده شیلنگ جی فایو (G5) لاغری چینی

موجود در انبار

180,000 تومان
کد محصول: نگهدارنده شیلنگ جی فایو لاغری چینی
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 220 × 22 سانتیمتر