در حال نمایش 5 نتیجه

قرقره دستگاه بدنسازی

قرقره کابل آلومینیومی دستگاههای بدنسازی قطر 110 سوراخ 10 ضخامت 22 میلیمتر

موجود در انبار

600,000 تومان
کد محصول: قرقره کابل آلومینیومی دستگاههای بدنسازی قطر 110 سوراخ 10 ضخامت 22 میلیمتر
وزن 500 کیلوگرم
ابعاد 120 × 25 سانتیمتر

قرقره کابل دستگاههای بدنسازی قطر 109 سوراخ 10 ضخامت 50 میلیمتر

موجود در انبار

350,000 تومان
کد محصول: قرقره کابل دستگاههای بدن سازی قطر 109 سوراخ 10 ضخامت 50 میلیمتر
وزن 400 کیلوگرم
ابعاد 120 × 50 سانتیمتر

قرقره کابل دستگاههای بدنسازی قطر 109mm سوراخ 10mm ضخامت 50 میلیمتر

موجود در انبار

350,000 تومان
کد محصول: قرقره کابل دستگاههای بدنسازی قطر 109mm سوراخ 10mm ضخامت 50 میلیمتر
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 120 × 50 سانتیمتر

قرقره کابل دستگاههای بدنسازی قطر 117 سوراخ 12 ضخامت 25 میلیمتر

موجود در انبار

300,000 تومان
کد محصول: قرقره کابل دستگاههای بدنسازی قطر 117 سوراخ 12 ضخامت 25 میلیمتر
وزن 500 کیلوگرم
ابعاد 120 × 25 سانتیمتر

قرقره کابل دستگاههای بدنسازی قطر 120 سوراخ 10 ضخامت 17 میلیمتر

موجود در انبار

300,000 تومان
کد محصول: قرقره کابل دستگاههای بدنسازی قطر 120 سوراخ 10 ضخامت 17 میلیمتر
وزن 500 کیلوگرم
ابعاد 180 × 25 سانتیمتر