در حال نمایش یک نتیجه

کلیدفشاریتابلوییحفاظدار500ولت10امپر(IDECEC9EB8P11N)

کلید فشاری تابلویی حفاظ دار 500 ولت 10 آمپر (IDEC EC9E B8P11N)

اتمام موجودی

650,000 تومان
کد محصول: کلید فشاری تابلویی حفاظ دار 500 ولت 10 امپر (IDEC EC9E B8P11N)
وزن 550 کیلوگرم
ابعاد 900 × 50 × 60 سانتیمتر