در حال نمایش 26 نتیجه

کیسه هوای ماساژور

کیسه هوای (ایربگ) دو طرفه صندلی ماساژور (لاستیکی)

موجود در انبار

1,000,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) دو طرفه صندلی ماساژور (لاستیکی)
وزن 70 کیلوگرم
ابعاد 350 × 195 × 15 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور (لاستیکی A)

موجود در انبار

800,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور (لاستیکی A)
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 400 × 125 × 15 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور لاستیکی مدل (F31549)

موجود در انبار

700,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور لاستیکی مدل (F31549)
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 200 × 140 × 15 سانتیمتر

زیر دستی کیسه هوادار (ایربگ) صندلی ماساژور

موجود در انبار

1,200,000 تومان
کد محصول: زیر دستی کیسه هوادار (ایربگ) صندلی ماساژور
وزن 1500 کیلوگرم
ابعاد 200 × 150 × 150 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 10*10 سانت تک لایه با قاب

اتمام موجودی

450,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 10*10 سانت تک لایه با قاب
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 150 × 150 × 40 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 10*7 سانت تک لایه ضربه ایی

اتمام موجودی

400,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 10*7 سانت تک لایه ضربه ایی
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 130 × 100 × 50 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 11*7 سانت تک لایه ایی دو ضربه ایی

موجود در انبار

450,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 11*7 سانت تک لایه ایی دو ضربه ایی
وزن 120 کیلوگرم
ابعاد 150 × 100 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 11*7 سانت تک لایه ایی ضربه ایی

اتمام موجودی

400,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 11*7 سانت تک لایه ایی ضربه ایی
وزن 700 کیلوگرم
ابعاد 130 × 100 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 11*7 سانت تک لایه ایی ضربه ایی مدل G

موجود در انبار

700,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 26*15 سانت دولایه
وزن 1500 کیلوگرم
ابعاد 300 × 200 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 12*10 سانت دولایه

اتمام موجودی

600,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 12*10 سانت دولایه
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 150 × 120 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 12*12 سانت تک لایه گرد

موجود در انبار

300,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 12*12 سانت تک لایه گرد
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 150 × 150 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 12*21 سانت تک لایه

اتمام موجودی

350,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 12*21 سانت تک لایه
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 230 × 130 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 13*12 سانت دو لایه

اتمام موجودی

600,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 13*12 سانت دو لایه
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 150 × 150 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 13*12 سانت دو لایه

اتمام موجودی

500,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 17*10 سانت دو لایه
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 200 × 150 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 15*25 سانت دو لایه

اتمام موجودی

620,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 15*25 سانت دو لایه
وزن 1200 کیلوگرم
ابعاد 270 × 170 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 16*13 سانت پنج لایه

موجود در انبار

900,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 16*13 سانت پنج لایه
وزن 1200 کیلوگرم
ابعاد 200 × 150 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 17*9 سانت تک لایه دو ضربه ایی

اتمام موجودی

450,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 17*9 سانت تک لایه دو ضربه ایی
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 200 × 100 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 22*10 سانت دو لایه (تعمیری)

اتمام موجودی

180,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 22*10 سانت دو لایه (تعمیری)
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 250 × 120 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 22*10 سانت سه لایه

اتمام موجودی

200,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 22*10 سانت سه لایه
وزن 200 کیلوگرم
ابعاد 250 × 150 × 40 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 25*15 سانت دولایه

اتمام موجودی

700,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 25*15 سانت دولایه
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 300 × 200 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 25*15 سانت دولایه Z

اتمام موجودی

650,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 25*15 سانت دولایه Z
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 270 × 170 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 26*12 سانت سه لایه

اتمام موجودی

950,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 26*12 سانت سه لایه
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 300 × 150 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 26*14 سانت تک لایه

اتمام موجودی

400,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 26*14 سانت تک لایه
وزن 1000 کیلوگرم
ابعاد 300 × 150 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 30*11 سانت تک لایه تزریقی

موجود در انبار

1,200,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 30*11 سانت تک لایه تزریقی
وزن 1500 کیلوگرم
ابعاد 350 × 150 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 47*12سانت تک لایه تزریقی

موجود در انبار

1,200,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور 47*12سانت تک لایه تزریقی
وزن 1500 کیلوگرم
ابعاد 500 × 150 × 30 سانتیمتر

کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور ششی تک لایه تزریقی

موجود در انبار

1,300,000 تومان
کد محصول: کیسه هوای (ایربگ) صندلی ماساژور ششی تک لایه تزریقی
وزن 1500 کیلوگرم
ابعاد 600 × 200 × 30 سانتیمتر