در حال نمایش 16 نتیجه

کلید الکترو مکانیکی

قاب روکار کلید صنعتی مدل (BX22-1)

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: قاب روکار کلید صنعتی مدل (BX22-1)
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 75 × 75 × 75 سانتیمتر

کلید الکلنگی 24 پایه 250 ولت 15 آمپر مدل (Daier 402) (4 کلید on/off در یک کلید)

موجود در انبار

1,200,000 تومان
کد محصول: کلید الکلنگی 24 پایه 250 ولت 15 آمپر مدل (Daier 402) (4 کلید on/off در یک کلید)
وزن 34 کیلوگرم
ابعاد 38 × 32 × 30 سانتیمتر

کلید خاموش روشن فشاری گرد چراغدار زرد

موجود در انبار

300,000 تومان
کد محصول: کلید خاموش روشن فشاری گرد چراغدار زرد
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 50 × 20 سانتیمتر

کلید خاموش روشن فشاری گرد چراغدار قرمز

موجود در انبار

300,000 تومان
کد محصول: کلید خاموش روشن فشاری گرد چراغدار قرمز
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 50 × 20 سانتیمتر

کلید روشن/ خاموش چراغدار باریک عرض 8.5 میلیمتر

موجود در انبار

70,000 تومان
کد محصول: کلید روشن/ خاموش چراغدار باریک عرض 8.5 میلیمتر
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 29 × 12 × 33 سانتیمتر

کلید سلکتور سه حالته BAIQIAO BX2

موجود در انبار

200,000 تومان
کد محصول: کلید سلکتور سه حالته BAIQIAO BX2
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 32 × 32 × 12 سانتیمتر

کلید فشاری خاموش، روشن (ON/OFF) چراغدار 2 ولتی 220 ولت 3 آمپر طلق زرد مدل (R16-503)

موجود در انبار

125,000 تومان
کد محصول: کلید فشاری خاموش، روشن (ON/OFF) چراغدار 2 ولتی 220 ولت 3 آمپر طلق زرد مدل (R16-503)
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 18 سانتیمتر

کلید فشاری خاموش، روشن (ON/OFF) چراغدار 2 ولتی 220 ولت 3 آمپر طلق سبز مدل (R16-503)

موجود در انبار

125,000 تومان
کد محصول: کلید فشاری خاموش، روشن (ON/OFF) چراغدار 2 ولتی 220 ولت 3 آمپر طلق سبز مدل (R16-503)
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 18 سانتیمتر

کلید کلنگی وسط خاموش 6 پایه 15 آمپر 220 ولت مدل (KN3C-203)

موجود در انبار

200,000 تومان
کد محصول: کلید کلنگی وسط خاموش 6 پایه 15 آمپر 220 ولت مدل (KN3C-203)
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 × 35 سانتیمتر

کلید وسط خاموش / دو طرف روشن عرض 10 میلمیمتر

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: کلید وسط خاموش / دو طرف روشن عرض 10 میلمیمتر
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 30 × 10 × 30 سانتیمتر

کلید وسط خاموش دوطرفه 6 پایه 13*21 میلیمتر

موجود در انبار

90,000 تومان
کد محصول: کلید وسط خاموش دوطرفه 6 پایه 13*21 میلیمتر
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 21 × 12 × 22 سانتیمتر

کلید تابلویی فشاری سه کلیده ( DCNE HR54KY030 SW BUTTON DCNE)

موجود در انبار

450,000 تومان
کد محصول: کلید تابلویی فشاری سه کلیده ( DCNE HR54KY030 SW BUTTON DCNE)
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 80 × 60 × 60 سانتیمتر

کلید سلکتور سه فاز کاوه

موجود در انبار

300,000 تومان
کد محصول: کلید سلکتور سه فاز کاوه
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 100 × 60 × 60 سانتیمتر

کلید فشاری تابلویی حفاظ دار 500 ولت 10 آمپر (IDEC EC9E B8P11N)

اتمام موجودی

650,000 تومان
کد محصول: کلید فشاری تابلویی حفاظ دار 500 ولت 10 امپر (IDEC EC9E B8P11N)
وزن 550 کیلوگرم
ابعاد 900 × 50 × 60 سانتیمتر

کلید فشاری تابلویی کامل (CR2940)

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: کلید فشاری تابلویی کامل (CR2940)
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 60 × 04 × 04 سانتیمتر