نمایش 1–50 از 243 نتیجه

IC

AO4712 SOP8

موجود در انبار

85,000 تومان
کد محصول: AO4712 SOP8
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 3 سانتیمتر

آمپری فایر Tdf8556aj

اتمام موجودی

185,000 تومان
کد محصول: آمپری فایر Tdf8556aj
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 40 × 40 × 6 سانتیمتر

آی سی 74HC573N

موجود در انبار

125,000 تومان
کد محصول: آی سی 74HC573N
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر CNY17-4

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر CNY17-4
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 12 × 8 × 5 سانتیمتر

پاور سوئیچ F6653

اتمام موجودی

185,000 تومان
کد محصول: پاور سوئیچ F6653
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 17 × 6 سانتیمتر

تقویت کننده عملیاتی دو کاناله MCP6002I

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: تقویت کننده عملیاتی دو کاناله MCP6002I
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 12 × 12 سانتیمتر

درایور (IGBT) HCPL-314J (A 314J)

اتمام موجودی

180,000 تومان
کد محصول: درایور (IGBT) HCPL-314J (A 314J)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 5 سانتیمتر

سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 SMD

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 SMD
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 4 سانتیمتر

فلیپ فلاپ hef 4027

موجود در انبار

100,000 تومان
کد محصول: hef 4027
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

رگلاتور TMG0165

موجود در انبار

100,000 تومان
کد محصول: رگلاتور TMG0165
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

سوئیچینگ رگلاتور C494GS

موجود در انبار

130,000 تومان
کد محصول: سوئیچینگ رگلاتور C494GS
وزن 10 کیلوگرم

آی سی دیکودر 4 به 16 لچ دار CD4514BE

موجود در انبار

280,000 تومان
کد محصول: آی سی دیکودر 4 به 16 لچ دار CD4514BE
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 32 × 16 × 5 سانتیمتر

بافر MC14049U

موجود در انبار

95,000 تومان
کد محصول: بافر MC14049U
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 12 سانتیمتر

گیت نوور MC14077B

موجود در انبار

110,000 تومان
کد محصول: گیت نوور MC14077B
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

تقویت کننده MC3403

موجود در انبار

89,000 تومان
کد محصول: تقویت کننده MC3403
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی TC4528BP

موجود در انبار

25,000 تومان
کد محصول: آی سی TC4528BP
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی اشمیت تریگر TC4584BP

موجود در انبار

105,000 تومان
کد محصول: آی سی اشمیت تریگر TC4584BP
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی سوئیچ آنالوگ TC9153P

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: TC9153P
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 × 5 سانتیمتر

ULN2003A

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: ULN2003A
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 × 20 سانتیمتر

ULN2003A (SMD Narrow)

موجود در انبار

95,000 تومان
کد محصول: ULN2003A (SMD Narrow)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 15 × 10 سانتیمتر

ULN2004A

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: ULN2004A
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 × 20 سانتیمتر

ULN2004AN

موجود در انبار

130,000 تومان
کد محصول: ULN2004AN
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 × 20 سانتیمتر

ULN2004APG

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: ULN2004APG
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 × 20 سانتیمتر

آپ- امپOP07

موجود در انبار

70,000 تومان
کد محصول: آپ- امپOP07
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

آشکار ساز ولتاژ R3112N211C (SMD)

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آشکار ساز ولتاژ R3112N211C (SMD)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 6 سانتیمتر

آمپری فایر STK541

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: آمپری فایر STK541
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 50 × 50 × 10 سانتیمتر

آمپلی فایر A7840

موجود در انبار

275,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر A7840
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

آمپلی فایر AS358M

اتمام موجودی

65,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر AS358M
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 5 سانتیمتر

آمپلی فایر HA17358

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر HA17358
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

آمپلی فایر LA3210

اتمام موجودی

45,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر LA3210
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 4 سانتیمتر

آمپلی فایر MC4580

موجود در انبار

58,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر MC4580
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 5 سانتیمتر

آمپلی فایر TBA750A

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر TBA750A
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 10 سانتیمتر

آی سی سیموس HCF4016BE

اتمام موجودی

65,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HCF4016BE
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی 74ACT245 (SMD Wide)

اتمام موجودی

71,000 تومان
کد محصول: آی سی 74ACT245 (SMD Wide)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 17 × 15 × 6 سانتیمتر

آی سی 74F245PC

موجود در انبار

89,000 تومان
کد محصول: آی سی 74F245PC
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی 74HC11 (SMD)

موجود در انبار

71,000 تومان
کد محصول: آی سی 74HC11 (SMD)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 6 سانتیمتر

آی سی 74HC132A (SMD)

موجود در انبار

180,000 تومان
کد محصول: آی سی 74HC132A (SMD)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 6 سانتیمتر

آی سی 74HC153 (smd)

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آی سی 74HC153 (smd)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 6 سانتیمتر

آی سی 74HC164D (SMD Narrow)

موجود در انبار

72,000 تومان
کد محصول: آی سی 74HC164D (SMD Narrow)
وزن 1 کیلوگرم
ابعاد 20 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی 74HC27 (SMD Wide)

موجود در انبار

78,000 تومان
کد محصول: آی سی 74HC27 (SMD Wide)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 6 سانتیمتر

آی سی 74HC4094N

موجود در انبار

70,000 تومان
کد محصول: آی سی 74HC4094N
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 21 × 10 سانتیمتر

آی سی 74HC573D (SMD Wide)

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: آی سی 74HC573D (SMD Wide)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 6 سانتیمتر

آی سی 74HCT14D (SMD Narrow)

موجود در انبار

92,000 تومان
کد محصول: آی سی 74HCT14D (SMD Narrow)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی 74LS14 (SMD Wide)

موجود در انبار

58,000 تومان
کد محصول: آی سی 74LS14 (SMD Wide)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 12 × 6 سانتیمتر

آی سی 74LVC06A (SMD Narrow)

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: آی سی 74LVC06A (SMD Narrow)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 12 × 6 سانتیمتر

آی سی C32 (SMD)

موجود در انبار

55,000 تومان
کد محصول: آی سی C32 (SMD)
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 10 × 10 × 5 سانتیمتر