در حال نمایش 14 نتیجه

صوتی و تصویری

آمپری فایر Tdf8556aj

اتمام موجودی

185,000 تومان
کد محصول: آمپری فایر Tdf8556aj
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 40 × 40 × 6 سانتیمتر

آمپری فایر STK541

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: آمپری فایر STK541
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 50 × 50 × 10 سانتیمتر

آمپلی فایر AS358M

اتمام موجودی

65,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر AS358M
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 5 سانتیمتر

آمپلی فایر LA3210

اتمام موجودی

45,000 تومان
کد محصول: آمپلی فایر LA3210
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 4 سانتیمتر

آی سی LM 383T

موجود در انبار

400,000 تومان
کد محصول: آی سی LM 383T
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی آمپری فایر TDA4866J

موجود در انبار

180,000 تومان
کد محصول: آی سی آمپری فایر TDA4866J
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 30 × 30 × 6 سانتیمتر

آی سی آمپلی فایر HA13108

موجود در انبار

90,000 تومان
کد محصول: آی سی آمپلی فایر HA13108
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 30 × 4 سانتیمتر

آی سی رادیو CXA1019S

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: آی سی رادیو CXA1019S
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 40 × 15 × 10 سانتیمتر

آی سی رادیو HA1151

موجود در انبار

55,000 تومان
کد محصول: آی سی رادیو HA1151
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی سیگنال تلویزیون TBA950

موجود در انبار

98,000 تومان
کد محصول: آی سی سیگنال تلویزیون TBA950
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 10 سانتیمتر

آی سی صدای تلویزیون TDA3190

موجود در انبار

87,000 تومان
کد محصول: آی سی صدای تلویزیون TDA3190
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 10 سانتیمتر

گیرنده رادیو LA1260

موجود در انبار

180,000 تومان
کد محصول: گیرنده رادیو LA1260
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر