در حال نمایش 14 نتیجه

میکروکنترلر / پروسسور

آی سی F2144AFA20V

موجود در انبار

300,000 تومان
کد محصول: آی سی F2144AFA20V
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 30 × 30 × 6 سانتیمتر

آی سی میکرو کنترلر TPA3116

اتمام موجودی

150,000 تومان
کد محصول: آی سی میکرو کنترلر TPA3116
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 40 × 20 × 10 سانتیمتر

میکرو کنترلر M27C512

موجود در انبار

430,000 تومان
کد محصول: میکرو کنترلر M27C512
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 50 × 18 × 10 سانتیمتر

میکروکنترلر AT89C51RC-24PU

موجود در انبار

285,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر AT89C51RC-24PU
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 400 × 17 × 10 سانتیمتر

میکروکنترلر ATMEGA16-16PU

موجود در انبار

280,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر ATMEGA16
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 40 × 17 × 10 سانتیمتر

میکروکنترلر ATMEGA16A-AU (SMD)

موجود در انبار

220,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر ATMEGA16A-AU (SMD)
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 25 × 25 × 6 سانتیمتر

میکروکنترلر ATMEGA16A-PU

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر ATMEGA16A-PU
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 40 × 17 × 10 سانتیمتر

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU (SMD)

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر ATMEGA32A-AU (SMD)
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 20 × 20 × 5 سانتیمتر

میکروکنترلر ATMEGA32A-PU

موجود در انبار

320,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر ATMEGA32A-PU
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 400 × 17 × 10 سانتیمتر

میکروکنترلر ATMEGA64A-AU (SMD)

موجود در انبار

200,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر ATMEGA64A-AU (SMD)
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 25 × 25 × 6 سانتیمتر

میکروکنترلر ATMEGA8L-8PU

موجود در انبار

220,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر ATMEGA8L-8PU
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 30 × 15 × 10 سانتیمتر

میکروکنترلر PIC16C63

موجود در انبار

285,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر PIC16C63
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 40 × 15 × 10 سانتیمتر

میکروکنترلر PIC16C63A

موجود در انبار

280,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر PIC16C63A
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 6 سانتیمتر

میکروکنترلر SM89516AC25PP

موجود در انبار

320,000 تومان
کد محصول: میکروکنترلر SM89516AC25PP
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 40 × 15 × 10 سانتیمتر