در حال نمایش 28 نتیجه

پیچ و مهره و واشر

پیچ خروسکی M10*35

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی M10*35
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 63 × 46 سانتیمتر

پیچ خروسکی M8 تمام رزوه 3 سانتیمتر

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی M8 تمام رزوه 3 سانتیمتر
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 50 × 50 سانتیمتر

پیچ خروسکی M8 تمام رزوه طول 5 سانتیمتر

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی M8 تمام رزوه طول 5 سانتیمتر
وزن 55 کیلوگرم
ابعاد 70 × 50 سانتیمتر

پیچ خروسکی M8*20

موجود در انبار

70,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی M8*20
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 35 × 42 سانتیمتر

پیچ خروسکی M8*52

موجود در انبار

95,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی M8*52
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 70 × 50 سانتیمتر

پیچ خروسکی روپیچ تو پیچ M16*M6*32

موجود در انبار

180,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی روپیچ تو پیچ M16*M6*32
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 65 × 59 سانتیمتر

پیچ خروسکی قلابی M8*100

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: پیچ خروسکی قلابی M8*100
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 130 × 48 سانتیمتر

پیچ دسته اهرمی آلومینومی M10*50

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: پیچ دسته اهرمی آلومینومی M10*50
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 80 × 20 × 70 سانتیمتر

پیچ ضامن فنری قطر پیچ 14 میلیمتر مدل (B)

اتمام موجودی

250,000 تومان
کد محصول: پیچ ضامن فنری قطر پیچ 14 میلیمتر مدل (B)
وزن 70 کیلوگرم
ابعاد 78 × 28 سانتیمتر

پیچ ضامن فنری قطر پیچ 20 میلیمتر قفل شونده

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: پیچ ضامن فنری قطر پیچ 20 میلیمتر قفل شونده
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 57 × 35 سانتیمتر

مهره خروسکی M10 باکالیت مغز استیل

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: مهره خروسکی M10 باکالیت مغز استیل
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 80 × 50 سانتیمتر

پیچ ضربه گیر قابل تنظیم M6 طول 50

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: پیچ ضربه گیر قابل تنظیم M6 طول 50
وزن 80 کیلوگرم
ابعاد 100 × 25 سانتیمتر

پیچ قلابدار M 10

موجود در انبار

60,000 تومان
کد محصول: پیچ قلابدار M 10
وزن 150 کیلوگرم
ابعاد 50 × 60 × 12 سانتیمتر

پیچ قلابدار M 6

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: پیچ قلابدار M 6
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 50 × 50 × 12 سانتیمتر

دوسر پیچ چهار گوش طول 71 میلیمتر

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: دوسر پیچ چهار گوش طول 71 میلیمتر
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 80 × 10 × 10 سانتیمتر

رول بولت M10 گلاب طول 7 سانتیمتر

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: رول بولت M10 گلاب طول 7 سانتیمتر
وزن 40 کیلوگرم
ابعاد 100 × 40 × 10 سانتیمتر

رول بولت M8 مهره دار سر مثلثی طول 8 سانتیمتر

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: رول بولت M8 مهره دار سر مثلثی طول 8 سانتیمتر
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 100 × 40 × 10 سانتیمتر

واشر پلاستیکی ضامن دار قطر 30

موجود در انبار

15,000 تومان
کد محصول: واشر پلاستیکی ضامن دار قطر 30
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 25 × 10 سانتیمتر

واشر لاستیکی 30*30 میلیمتر

موجود در انبار

10,000 تومان
کد محصول: واشر لاستیکی 30*30 میلیمتر
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 30 × 3 سانتیمتر

واشر لاستیکی نیم گرد 52*38 میلیمتر

موجود در انبار

10,000 تومان
کد محصول: واشر لاستیکی نیم گرد 52*38 میلیمتر
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 55 × 40 × 3 سانتیمتر

واشر لبه دار برنجی

موجود در انبار

15,000 تومان
کد محصول: واشر لبه دار برنجی
وزن 1 کیلوگرم
ابعاد 12 × 2 سانتیمتر

واشر نسور کاغذی قطر 50-70

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: واشر نسور کاغذی قطر 50-70
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 70 × 3 سانتیمتر

واشر نسوز قطر (9147) جنس PTFE

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: واشر نسوز قطر (9147) جنس PTFE
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 100 × 4 سانتیمتر

واشر نسوز کاغذی قطر (27-65)

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: واشر نسوز کاغذی قطر (27-65)
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 65 × 5 سانتیمتر